آموزش

مرکز سلول‌های‌بنیادی برای همه، مکانی‌ جهت کشف استعداد‌های نهفته در میان فرزندان این مرزوبوم شده است تا با ساده‌سازی علم زیست‌شناسی و علوم وابسته و ارائه تجهیزات و ادوات آموزشی ساده، دانش نوین علوم پایه را در اختیار دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار دهد.

آزمایشگاه سلول‌های بنیادی برای همه

آزمایشگاه آموزشی سلول‌های‌بنیادی پس از شروع فعالیت خود از آبان ماه سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های پژوهشکده سلول‌های‌بنیادی توانست در مدت سه سال از زمان راه‌اندازی در حوزه آموزش زیست‌شناسی نوین به بیش از شش هزار نفر دانش‌آموز و همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی همچون شهرداری تهران، ستاد سلول‌های‌بنیادی و شرکت نوآوران ابزار دانش آموز– نادکو و همچنین ارائه طرح‌های ملی و بین‌المللی نظر هیات رئیسه محترم پژوهشگاه رویان را جلب نماید تا تبدبل به مرکزی مستقل در ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی باشد، این مرکز اکنون با نام «مرکز سلول‌های‌بنیادی برای همه» مشغول به فعالیت است.
مرکز سلول‌های‌بنیادی برای همه، مکانی‌ جهت کشف استعداد‌های نهفته در میان فرزندان این مرزوبوم شده است تا با ساده‌سازی علم زیست‌شناسی و علوم وابسته و ارائه تجهیزات و ادوات آموزشی ساده، دانش نوین علوم پایه را در اختیار دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار دهد.
فعالیت‌های آموزشی مرکز آموزشی سلول‌های‌بنیادی برای همه عمدتاً معطوف به آموزش زیست‌شناسی برای دانش‌آموزان و برگزاری دوره‌های تخصصی برای دانشجویان است.

برای همه بودن

مرکز سلول‌های‌بنیادی برای همه با حمایت شرکت‌ فناوری بن‌یاخته‌های رویان هر سال اقدام به پذیرش دانش‌آموزان مناطق محروم تا مرکز سلول‌های‌بنیادی «برای همه» باشد و فقر مالی مانع از آشنایی دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم با این حوزه از علم نگردد.