این مواد غذایی حاوی رادیو اکتیو هستند!

در rhch مطلب این مواد غذایی حاوی رادیو اکتیو هستند! مشاهده می کنید

در گزارش زیر به ۱۰ غذای طبیعی حاوی رادیواکتیو و میزان آن می‌پردازیم.از نظر فنی، تمام مواد غذایی کمی رادیواکتیو دارند. این بدان دلیل است که تمام مواد غذایی و سایر مولکول‌های آلی حاوی کربن و طبیعتاً به عنوان مخلوطی از ایزوتوپ‌ها از جمله کربن رادیواکتیو ۱۴ ه ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت rhch.ir