عملکرد انسولین در ادوار مختلف زندگی

در rhch مطلب عملکرد انسولین در ادوار مختلف زندگی مشاهده می کنید

در دوران جوانی اندام متناسب و فعالیت بدنی به هر علتی چشم‌گیر و قابل توجه می‌باشد، گیرنده‌های انسولین سلول‌های بدن در قبال انسولین بسیار حساس بوده و مواد قندی به هر شکل و مقداری که مصرف می‌گردد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت rhch.ir